Financieel

Een veerkrachtig assessment, medisch onderzoek, verzekeringen, visum, huisvesting, vervoer, levensonderhoud. Er komt veel bij kijken om mijn werk in Thailand te kunnen doen. Het totaal bedrag van dit alles ligt rond de € 10.000 Familie Mol leeft zelf ook van giften, waardoor ze niet de mogelijkheid hebben om mij als leerkracht te betalen.

U/je kunt mij financieel steunen door een gift te geven. Je kunt kiezen voor een een maandelijkse gift van bijvoorbeeld €5 of €10. Bij een overschrijving kun je kiezen voor ‘maandelijks’, kwartaal etc. Je kunt dan aangeven dat de gift afgeschreven wordt tot en met juli (2019). Ook een eenmalige gift is heel welkom!

Mijn rekeningnummer van OMF heeft een ANBI-status, waardoor een gift belastingaftrekbaar is. NL38 ABNA 0577 1714 10 t.n.v. St. OMF Nederland (je hoeft niet mijn naam in te vullen)

Your role in the story of Gods glory.